Policja - poradnik prawny dla służb mundurowych


menu
  • Służba w Policji

  • Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjantów

  • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjantów

  • Uprawnienia rentowe i emerytalne policjantów

Poradnik prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji, stanowiącąnajważniejszą regulację dotyczącą funkcjonowania tej służby mundurowej, Policja jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, której celem jest służba społeczeństwu, ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach niniejszej strony znajdą Państwo informacje na temat:

  • Służby w Policji;
  • Uposażeniu, świadczeniach pieniężnych i mieszkaniach policjantów;
  • Odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjantów;
  • Uprawnieniach rentowych i emerytalnych policjantów.

pomoc prawnika


Potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem Kancelarii Adwokackiej:

adwokat

tel. 22 499 33 22
tel. 881 209 300
email:


Kancelaria Adwokacka
Porady dla służb mundurowych
Żołnierze zawodowi
Porady prawne dla żołnierzy zawodowych wojska poskiego. poradnik.

Służby mundurowe
Porady prawne dla pracowników służb mundurowych poradnik.