Policja - poradnik prawny dla służb mundurowych


menu
  • Służba w Policji

  • Uposażenie, świadczenia pieniężne i mieszkania policjantów

  • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna policjantów

  • Uprawnienia rentowe i emerytalne policjantów

Poradnik prawny

Zgodnie z Ustawą o Policji, stanowiącąnajważniejszą regulację dotyczącą funkcjonowania tej służby mundurowej, Policja jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, której celem jest służba społeczeństwu, ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ramach niniejszej strony znajdą Państwo informacje na temat:

  • Służby w Policji;
  • Uposażeniu, świadczeniach pieniężnych i mieszkaniach policjantów;
  • Odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej policjantów;
  • Uprawnieniach rentowych i emerytalnych policjantów.

pomoc prawnika


Potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z prawnikiem Kancelarii Adwokackiej:


Kancelaria Adwokacka
Porady dla służb mundurowych
Żołnierze zawodowi
Porady prawne dla żołnierzy zawodowych wojska poskiego. poradnik.

Służby mundurowe
Porady prawne dla pracowników służb mundurowych poradnik.
Aktualności
Tu 1 news

admin

26 marca 2019

Tutaj będzie drugi news

admin

25 marca 2019

Tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3, tutaj jest news 3,

admin

24 marca 2019

Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4, Tutaj jest news 4,

admin

23 marca 2019